Starfið á Miðteig

Okkar helstu viðfangsefni 

   Stærðfræði

 • Stærðfræði er í flestu sem við gerum og tengjum við markvisst stærðfræði inn í flest þau viðfangsefni sem við tökumst á við
 • Markmiðið er að efla skilning á tölum og magni
 • Einnig að efla skilning nemenda á samtalningu og frádrætti

   Málörvun

 • Mikil áhersla er lögð á málörvun í leik og starfi
 • Við byrjum t.d. alla daga á því að fara yfir hvaða dagur sé, mánuður og ár
 • Notum tákn með tali
 • Vinnum með Lubba.
 • Lesum bækur
 • Syngjum
 • Spjöllum saman og leggjum inn sem dæmi hugtök, rím og atkvæði.

  Frjáls leikur
 • Leikur er aðalnámsleið barna, því leggjum við mikla áherslu á að börnum gefist kostur á að leika sér frjálst, 
 • Börn læra að setja sér mörk og læra á mörk annarra í gegnum leik
 • Í gegnum leik eflast börn í félagslegum samskiptum
 • leikurinn veitir börnum kost á að virkja ímyndunarafl sem ýtir undir skapandi hugsun. 

  Sköpun og skynjun
 • Börnum gefst kostur á að vera skapandi í leikskólanum 
 • Markvisst vinnum við með skynjun og veitum þeim kost á að kanna ýmislegt með því að nota skynfæri sín. 
 • Við vinnum með opinn efnivið, sem ýtir undir að þau þurfi að skapa sjálf og finna útúr því hvernig nota eigi efniviðinn. 

  Lífsleikni
 • Starfið á að efla félags- og tilfinningaþroska barna
 • Unnið er með Blæ sem er vináttuverkefni barnaheilla